Matterport VR

Matterport VR – Ứng dụng thực tế ảo quảng bá căn hộ mẫu

Sự phát triển của nền công nghệ hiện tại đang thúc đẩy mạnh mẽ rất nhiều ngành nghề khác phát triển theo, từ cách mà người ta làm ra sản phẩm cho đến việc trình diễn sản phẩm đó cho mọi người xem. Kiến trúc và xây dựng là những ngành mà rất có thể […]