Top 3 kính thực tế ảo tốt nhất năm 2019

Giờ là cuối tháng tư, đã kết thúc quý 1 năm 2019. Rất nhiều mẫu kính thực tế ảo mới ra mắt trên thị trường, thật khó để lựa chọn phải không các bạn. Lựa chọn theo giá bán ư ? Dính bẫy ngay …Lựa chọn theo thương hiệu ư ? Chưa chắc đã là […]

Bobo VR X6 AIO 2018

Video giới thiệu kính thực tế ảo Bobo VR X6 AIO 2018